Podpora EU

Výlet snů: zoo, Kuks a Bardo

Výlet snů: zoo, Kuks a Bardo, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000489, realizace: 1/2017 – 12/2017

Cílem mikroprojektu je vytvořit společný produkt cestovního ruchu. Turistům z Čech i Polska nabídneme poznání tří unikátních destinací ve společném česko-polském příhraničí: ZOO Dvůr Králové, barokní areál v Kuksu i město Bardo v průlomu Kladské Nisy. S produktem oslovíme individuální turisty, ale i organizované skupiny zájezdů. A to pomocí společného propagačního materiálu, na veletrzích cest. ruchu a zejména profesionálně vedenou marketingovou kampaní. Vytvoříme spot o ZOO Dvůr Králové, který doplní již existující reklamní spoty Kuksu a Barda. Produkt bude prezentován i v rámci promo akcí pro veřejnost, např. při sjíždění řeky Labe v Kuksu polskými vodáky nebo díky koncertu africké skupiny, která Bardu představí ZOO Dvůr Králové. Výlet snů budeme společně prezentovat na polských veletrzích cestovního ruchu v Chořově a Lodži.

Wycieczka marzeń: zoo, Kuks i Bardo, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000489, realizacja: 1/2017 – 12/2017

Celem mikroprojektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Turystom z Polski i Czech zaproponujemy poznawanie trzech unikatowych atrakcji turystycznych leżących na wspólnym polsko-czeskim pograniczu: ZOO Dvůr Králové, barokowy kompleks w Kuksie oraz miasto Bardo na Przełomie Nysy Kłodzkiej.. Z produktem zwrócimy się do turystów indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym celu zastosujemy wspólne materiały promocyjne, prezentację na targach turystycznych a w szczególności profesjonalnie prowadzoną kampanię marketingową. Wykonamy spot o ZOO Dvůr Králové, który uzupełni istniejące już spoty reklamowe Kuksu i Barda. Produkt będzie prezentowany również w ramach akcji promocyjnych przeznaczonych dla publiczności, np. podczas spływu polskich wodniaków po Łabie w Kuksie lub w czasie koncertu zespołu muzyki afrykańskiej, który w Bardzie zaprezentuje ZOO Dvůr Králové. Wycieczka marzeń zostanie przez nas wspólnie zaprezentowana na polskich targach turystycznych w Chorzowie i Łodzi.

Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém!

ZOO Dvůr Králové a.s. v létech 2013 a 2014 realizovala několik vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance, které byly plně hrazené v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém!“, číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/B1.00008. Jednalo se i následující vzdělávací aktivity:

  • Odborný anglický jazyk – 3 účastníci
  • Anglický jazyk pro pokročilé – 6 účastníků
  • Polský jazyk zaměřený na komunikaci a odbornou terminologii – 2 účastníci
  • Fotografie v promotion – 10 účastníků
  • Obchodní dovednosti a komunikace – 6 účastníků

Tyto vzdělávací aktivity napomohli k odbornému rozvoji účastníků a pomocí získaných vědomostí bude podpořen růst naší společnosti a její konkurenceschopnost.

Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 1., 2. a 3. etapa

Za finanční podpory Královéhradeckého kraje bude ZOO Dvůr Králové a.s. od roku 2016 a v následujících letech realizovat odstranění budov bývalé slévárny, bourací práce, recyklace stavební suti, revitalizace plochy.

Název veřejné zakázky: „Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – 1., 2. a 3. etapa“

Název projektu: „Odstranění staré průmyslové zátěže v areálu“

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Účel dotace: Odstranění budov bývalé slévárny, bourací práce, recyklace stavební suti, revitalizace plochy Zhotovitel: PBSCOM s.r.o., Radniční 287, 53 01 Hranice, IČO: 253 97 087, DIČ: CZ25397087

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje