Africké a Lví safari

Africké a Lví safari v provozu od května do září

Africké safari Josefa Vágnera

Africké safari v ZOO Dvůr Králové bylo životním projektem Josefa Vágnera, který se ředitelem dvorské zoo stal roku 1965. Myšlenky na založení safari se v jeho denících objevují už v druhé půli 60. let, kdy se vydal na první africké expedice. Celkem ze svých cest do zoo přivezl na dva tisíce zvířat. Právě stáda afrických kopytníků jsou hlavní atrakcí safari.

Josef Vágner pro safari, jež se vyznačuje vhodně zvoleným terénem se zalesněním a přírodním napajedlem, zajistil pozemky a začal s jeho budováním. Otevřeno však bylo až v roce 1989, tedy v době, když už Josef Vágner v zoo nepracoval. O dokončení a rozvoj safari se tak zasloužili i Vágnerovi nástupci jako Jiří Svoboda, Pavel Suk, Ivan Pojar či Dana Holečková. Safari bylo nejdříve možné absolvovat v turistických autobusech, od roku 2011 je však možné ho projet i vlastním automobilem. V roce 2016 byl postaven zcela nový vjezd do safari. Při projížďce po safari, které je v provozu zpravidla od začátku května do konce září, mohou návštěvníci obdivovat více než dvě stovky zvířat. Jedná se především o kopytníky jako zebry, watusi, antilopy nebo pakoně, ale také o pelikány a pštrosy.

Africké safari Josefa Vágnera ve Dvoře Králové bylo na podzim 2016 prohlášeno za kulturní památku. Podle rozhodnutí ministerstva splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku jakožto "významný doklad historického vývoje a životního způsobu společnosti, jako projev tvůrčích schopností a práce člověka". Důležité jsou podle ministerstva také jeho hodnoty historické a "vztah k významným osobnostem a historickým událostem".

Lví safari

V neděli 12. července 2015 bylo v ZOO Dvůr Králové slavnostně zprovozněno Lví safari. Návštěvníci v něm ve vlastních autech nebo ve speciálně upravených vozech zoologické zahrady projíždějí mezi volně vypuštěnými lvy. Jde o jediné lví safari ve střední Evropě.

Lví safari je součástí klasického okruhu po Africkém safari Josefa Vágnera. Na konci trasy je možné projet dvojitou branou do lvího výběhu a z něj pak pokračovat k výjezdu ze safari. Lví safari tak vzniklo ve svahu nad bývalým pavilonem lvů a nástupem na safaribus, tedy velice blízko místa, kde ho před několika desítkami let plánoval vybudovat Josef Vágner.

Výběh lvího safari má rozlohu přes 1,5 ha, uvnitř vede komunikace dlouhá zhruba půl kilometru, kterou je možné projet vícekrát.

Vjezd i výjezd střeží hlídka ze strážní věže, která má zároveň pod dohledem celý výběh díky kamerovému systému. Na bezpečnost přímo ve výběhu nepřetržitě dohlíží také ostraha v automobilu.

Lvy je však možné pozorovat i bez auta. Celý areál je uzpůsoben tak, že do něj dobře vidí i pěší návštěvníci. Zpevněnou stezkou ve svahu mohou buď vystoupat k pavilonu lvů, kde je od šelem dělí jen sklo, anebo se vydat na dobrodružnou vyhlídku z nového lanového hradu, jehož některé věže jsou postaveny přímo ve velkém výběhu pro lvy.

Celkem je v ZOO Dvůr Králové v současnosti k vidění osm lvů. Do výběhu Lvího safari chodí střídavě 2 samci, kteří k nám přišli z Anglie, 3 samice původem z Holandska a dva bratři lvů berberských.

Více informací k cenám a možnostem, jak Lví safari navštívit najdete v sekci Naplánuj si návštěvu - Vstupné a otevírací doba.

Stavba "Lví safari" byla realizována s podporou Královéhradeckého kraje.