Záchrana nosorožců severních bílých

V prosinci 2009 převezla ZOO Dvůr Králové čtyři nosorožce tuponosé severní (jinak též bílé nebo širokohubé, Ceratotherium simum cottoni) do rezervace Ol Pejeta v Keni. ZOO Dvůr Králové je jedinou zoo na světě, kde se tato vzácná zvířata podařilo rozmnožit, jejich reprodukce však probíhala příliš pomalu. Proto jsme je v naději, že v přirozenějších podmínkách jim to půjde lépe, vrátili do Afriky.

Nosorožci bílí severní jsou nejohroženějšími savci současnosti. V přírodě byli naposledy spatřeni v roce 2007 a dnes jsou na světě známa pouze čtyři zvířata. Všechna žijí v lidské péči: tři v Ol Pejetě a jedna samice v americkém San Diegu. Všechna tato zvířata patří ZOO Dvůr Králové. Jsme tak jedním z hlavních hybatelů snah o záchranu těchto nosorožců.

Dlouhodobým cílem přesunu bylo vytvořit životaschopnou chovnou skupinu pro reintrodukci zpět do bezpečných oblastí jejich původního výskytu ve střední Africe. V době přesunu existovala rovněž naděje, že by několik posledních severních bílých nosorožců mohlo žít i ve volné přírodě. Dosud se však žádné najít nepodařilo, proto je v současné době hlavním cílem jakkoli severní bílé nosorožce rozmnožit a uchovat jejich genetickou informaci. Snahy o záchranu severních bílých nosorožců v Ol Pejetě probíhají ve spolupráci s organizacemi Ol Pejeta Conservancy , Back to Africa a Kenya Wildlife Service.

Projekt finančně podporuje Nadace ČEZ, jeden z významných partnerů ZOO Dvůr Králové.

V případě zájmu o další informace o severních bílých nosorožcích a o rezervaci Ol Pejeta kontaktujte koordinátora in situ projektů: Jan Stejskal, e-mail jan.stejskal@zoodk.cz

Níže najdete pdf dokument z roku 2009 shrnující podrobné informace o přesunu.